Over ons - LouterÉÉN

LouterÉÉN

LouterÉÉN is het detachingsbureau van Louter projectmanagement. Waar Louter zich concentreert op het strategische en tactische niveau binnen organisaties richt LouterÉÉN zich op het uivoerende niveau.

LouterEEN brengt de vakspecialist in contact met haar opdrachtgever en andersom. Of het nu gaat om een civiele werkvoorbereider, een verkeerskundige of een planjurist. LouterÉÉN beschikt over een netwerk binnen de ruimtelijke ontwikkeling waar de behoefte naar deze specialisten wordt gesignaleerd. 

LouterÉÉN hanteert bij haar activiteiten dezelfde kernwaarden als Louter projectmanagement. Werken vanuit onze passie om een duurzame bijdrage te leveren aan onze leefomgeving waarbij mensgericht werken, kennis en kunde van de ruimtelijke ontwikkeling en stevigheid van onze collega's de basis vormen.